Historie BD

Bytové družstvo Vyšehradská 27/423 vzniklo vyčleněním z Bytového družstva Praha 2, které tehdy spravovalo bytové domy a další nemovitosti na Praze 2 a které byly ve vlastnictví celopražského družstva známé pod názvem Lidové bytové družstvo Praha (LBD Praha).

V roce 1993 na základě rozhodnutí obyvatel našeho domu bylo ustaveno domovní bytové družstvo s názvem Bytové družstvo Vyšehrad, které bylo v obchodním rejstříku zaregistrováno koncem dubna roku 1993.

Vzhledem k narůstajícím stížnostem se správou LBD, zajišťované tehdy správní firmou Chaloupka-Novotný, projevily přání osamostatnit se i další družstevní domy. Bylo tak založeno Sdružení nástupnických družstev po LBD složené se zástupců všech domů LBD v Praze 2, které za odborného vedení právníků připravilo rozdělení na 50 právnických subjektů - samostatných bytových družstev. Pro jednoduchost byla nově vzniklá družstva nazvána podle adresy domu. Takto ustavené družstvo s názvem Bytové družstvo Vyšehradská 27/423, bylo zapsáno v obchodním rejstříku dne 30. 8. 1994. Družstvo, jako jediný vlastník, převzalo do samosprávy celý dům, včetně pozemku pod ním. Posledním krokem bylo sloučení dříve založeného Bytového družstva Vyšehrad s nově založeným Bytovým družstvem Vyšehradská 27/423, které proběhlo pod notářským dohledem dne 14. 12. 1994.

Předmětem podnikání družstva je správa domu čp. 423 a pronájem bytových a nebytových prostor. V roce 1994 mělo družstvo 22 členů, kteří byli nájemci bytů v domě. V tomto roce družstvo spravovalo 22 bytů, pánskou ubytovnu pro 54 osob a pronajímalo plochu pro školní jídelnu ZŠ Botičská. Postupně se podařilo zmenšit ubytovnu na 14 pokojů s jedním ubytovaným a na uvolněné ploše zřídit kanceláře a 4 bytové jednotky s neregulovaným nájmem, což umožnilo zvýšit roční příjem družstva. 

V současné době družstvo operuje s nebytovou plochou o rozloze cca 800 m2, která je předmětem dalšího pronájmu a příjmu družstva.