Historie domu čp. 423

V roce 1928, 2. listopadu manželé Helena a Bohumil Justovi prodávají původní dům na adrese Vyšehradská čp. 423 Stavebnímu a bytovému družstvu českých exulantů včele s ředitelem představenstva panem Bohumilem Radechovským, štábním kapitánem a typografem panem Janem Burešem. Náklady na pozemek činily 2.413.893 Kčs, stavební náklady pak 4.388.746 Kčs.

IMG 1227IMG 1224

V době příprav vzniklo několik studií, jak by měl dům čp. 423 vypadat, jako např. rok 1929

IMG 1218

nebo rok 1930.

IMG 1222

27. 2. 1930 bylo Magistrátem hlavního města Prahy vydáno stavební povolení a 20. 3. 1930 byla zahájena samotná stavba, která trvala tři roky. Dům „Českých exulantů“ byl zkolaudován 7. 10. 1933. Dům postavila firma V. Nekvasil z Karlína.

IMG 1228IMG 1215